O zasadach w kręgu

Post

  |   aktualności

 

1. W kręgu obowiązuje poufność. Czyli wszystko co do niego wnosimy w nim pozostaje. Jeśli coś Cię bardzo poruszyło i chcesz podzielić się tym poza kręgiem, mów o sobie, swoich emocjach, odczuciach.

2. W kręgu każdy głos jest ważny i równy.

3. W kręgu dzielimy się tym co jest w nas żywe w danym momencie. Mówimy o swoich emocjach, wrażeniach, prosto z serca.

4. W kręgu głos zabieramy kiedy poczujemy, że chcemy mówić. Możemy też milczeć, słuchać i być. Może być tak, że jedna osoba dzieli się swoim smutkiem a kolejna radością.

5. W kręgu nie dajemy sobie rad ani ocen. Wspierającą i uzdrawiającą moc ma sama możliwość wypowiedzenia się i bycia wysłuchanym.

6. W kręgu dajemy pełną uwagę osobie, która dzieli się sobą.

7. Kiedy zabierasz głos nie musisz odnosić się do tego, co zostało przed chwilą powiedziane. Natomiast jeśli wcześniejsza wypowiedź wywołała u Ciebie emocje którymi chcesz się podzielić możesz zacząć od „kiedy powiedziałeś to i to, poczułem…” „przypomniało mi…” by następnie mówić o sobie.

W kręgu mamy możliwość zobaczyć się nawzajem w swojej prawdzie, przejrzeć się w historiach innych bez obowiązku reagowania na nie, świadkować sobie w przeżywaniu emocji. W naszej kulturze często odmawia nam się prawa do czucia tego, co czujemy. Z lęku przed tym, że silne uczucia i skrajne reakcje mogą wprowadzić dysharmonię w grupie, w relacji, w rodzinie. Kręgi wspierają nas w praktyce głębokiego słuchania. Wyzwaniem może być powstrzymywanie się od pomagania zwłaszcza, kiedy słyszymy trudną historię. My wierzymy, że sama struktura kręgu ma uzdrawiającą moc.

 

Tekst pochodzi z grupy Sex & Love School Karo Akabal