JAK DZIAŁAMY?

JAK DZIAŁAMY?

Organizujemy regularne spotkania o rozmaitej tematyce.

Spotkania są okazją do spróbowania swoich sił w rozmaitych dziedzinach, do rozwijania obecnych pasji  lub przypomnienia sobie dawnych (być może już zapomnianych) zainteresowań, do zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, do „testowania” siebie i próbowania wlasnych sił w nowych dziwdzinach. To miejsce do twórczych eksperymentów.

Zajęcia organizowane są przez pasjonatów chętnych podzielić się z nami swoim czasem, umiejętnościami i doświadczeniem.

Na spotkanie może przyjść każda chętna kobieta, udział w zajęciach jest najczęściej bezpłatny.

Celem zajęć jest też podzielenie się z innymi kobietami swoimi zainteresowaniami i umiejętnościami – jesli jest coś, w czym jesteś dobra i chciałabyś to pokazać innym –  możesz poprowadzić zajęcia w Miejscu Kobiet!