FILOZOFIA SERDECZNEGO EGOIZMU

FILOZOFIA SERDECZNEGO EGOIZMU

Bierz bez poczucia winy…

To taki sposób myślenia, który łączy w sobie pozytywny stosunek do świata i innych z równoczesnym obdarzaniem siebie miłością, troską i uwagą.
Jest to myślenie, które wyzwala mądre i pełne serdeczności działania. Aby robić coś dla innych, nie musisz rezygnować z siebie –  tą tezę w Miejscu Kobiet chcemy przekazać  udowodnić w działaniach. Jeśli będziesz realizować swoje pragnienia, stworzysz wokół siebie pole dla innych, aby robili to samo.

Oto nasze postulaty:

minister-zdrowia-ostrzega

BIERZ bez poczucia winy, przyjmij serdeczną uwagę innych, czerp z cudzych doświadczeń!

ODKRYWAJ siebie, swoje pasje, talenty, uzdolnienia. Daj sobie prawo do marzeń i realizuj je!

MYŚL o tym, że Ty jesteś ważna i pomagaj innym kobietom budować przekonanie o ich wyjątkowości i niepowtarzalności!

NAZYWAJ głośno swoje pragnienia, wyrażaj swoje potrzeby i swoje zdanie!

OTWÓRZ SIĘ na siebie i na innych – okazuj pozytywne emocje jak serdeczność, ciepło, zachwyt!

DAJ innym swój czas, mądrość, doświadczenie – zobacz, jak wiele posiadasz!

BĄDŹ tu i teraz, bez przymusu spełniania oczekiwań i lęku przed krytyką!