O NAS

O NAS

Kim jesteśmy ?

Jesteśmy grupą działającą na rzecz dobra i pożytku Kobiet. Promując filozofię serdecznego egoizmu organizujemy spotkania kobiece połączone z warsztatami artystycznymi. Celem działań jest tworzenie przestrzeni do rozwoju wewnętrznego, wzmacnianie poczucia kobiecości oraz pobudzanie twórczego potencjału Pań. Nasza idea to “NOWOCZESNE DARCIE PIERZA“ Wzorując się staropolskim zwyczaju tworzymy przestrzeń do wspólnego “bycia” kobiet. Swoje działania adresujemy do Pań będących w różnej sytuacji życiowej bez względu na wiek, status ekonomiczny, wykształcenie, poglądy religijne czy stan zdrowia.

Główne cele naszych działań to:

  • integracja w gronie kobiet
  • promowanie idei wzajemnej pomocy
  • przeciwdziałanie alienacji społecznej
  • aktywna odpowiedź na niezaspokojone potrzeby kobiet
  • propagowanie pozytywnego myślenia
  • tworzenie konstruktywnych wzorców radzenia sobie ze stresem
  • odkrywanie własnych talentów
  • stwarzanie okazji do wchodzenia kobiet w nowe, rozwojowe role społeczne – liderek, “pomagaczek”, wolontariuszek
  • przełamywanie stereotypów myślowych dotyczących wieku kobiet i związanych z tym ról społecznych
  • stworzenie alternatywy na spędzanie wolnego czasu (np. przyjście na nasze spotkanie zamiast leżenia przed telewizorem)

SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI