Czym jest Krąg Kobiet?

Post

  |   aktualności

Czym jest KRĄG KOBIET, czemu służy?

Krąg kobiet jest przestrzenią, tworzoną przez same Kobiety.

 

W kręgu każda z kobiet jest tak samo ważna – wszystkie jesteśmy RÓWNE, a każda z opowiadanych historii jest tak samo istotna.
Każda z nas wnosi tyle sami i równiej mierze współtworzy krąg dzieląc się sobą – swoją obecnością, otwartością, uważnością.

Krąg jest okazją SŁUCHANIA historii innych kobiet, przejrzenia się w nich.
Krąg uczy słuchać z empatią, uważnie, bez ocen.

Uczy jak być blisko z kobietami, BEZ RYWALIZACJI czy hierarchii.

Krąg to przestrzeń do budowania nowej jakości relacji z kobietami – do budowania solidarności, bliskości SIOSTRZEŃSTWA.

Krąg jest też okazją do DZIELENIA SIĘ tym, co w Twoim życiu ważne. Krąg uczy też mówić o sobie, uczy słuchać samej siebie, swojego wewnętrznego głosu.

To wyjątkowa okazja do mówienia, przyjmowania skupienia innych i -bycia słuchaną-, co bywa niejednokrotnie bardzo trudne w rzeczywistości dnia codziennego.

Krąg jest wyjątkową okazją do POZNAWANIA i UMACNIANIA poczucia własnej KOBIECEJ TOŻSAMOŚCI.

Krąg uczy kontaktu z tym, co dla nas prawdziwie ważne, delikatne, cenne… Uczy kontaktu z naszą najgłębszą prawdą, rozwija WRAŻLIWOŚĆ.

Krąg to przestrzeń szanowania granic własnych i innych kobiet. To przestrzeń, w której możesz poczuć się bezpiecznie.

To przestrzeń, w której nie musisz niczego udowadniać, nie musisz spełniać oczekiwań społecznych, nie musisz się wykazywać. Możesz być. Po prostu być – ze sobą, w swojej prawdzie.

DLA KOGO?

Krąg dedykowany jest Kobietom, które chcą bardziej świadomie kroczyć ścieżką swojej kobiecości.

Krąg dedykowany jest w szczególności Kobietom, które:

– mają ochotę wspólnie z innymi kobietami poznawać wymiary własnej kobiecości,
– chcą uczyć się mówić o kobiecości i jej przejawach,
– uczyć się wyrażać własne kobiece potrzeby,
– poznawać własną kobiecą tożsamość
– chcę i umacniać swoją kobiecość
– chcą wzmacniać więzy z innymi kobietami
– chcą budować poczucie solidarności i kobiecej bliskości

Celem spotkań jest też:

– uczenie się własnej seksualności, poznawanie jej
– uczenie się mówienia o seksualności,
– przywracanie jej godności i szacunku,
– odczarowywanie z tabu oraz licznych mitów narosłych wokół spraw związanych z seksualnością.

Jeśli więc jesteś kobietą chętną poznawać swoją kobiecość, dołącz do nas!

 

Oto aktualne kręgi w Miejscu Kobiet:

1. Krąg Kobiecość i Seksualność: https://www.facebook.com/events/626051331155537/

2. Krąg dla kobiet w ciąży – Kobiecość, Seksualność, Macierzyństwo: https://www.facebook.com/events/2394391297457913/